Цели

         Стратегическите цели на Медицинския колеж са:

  • Да осъществява обучение и квалификация, съответстващи на Европейските стандарти за качество и единните държавни изисквания към специалностите като гарантира успешна професионална и личностна реализация в областта на здравните грижи.
  • Да разгръща своя образователен и научноизследователски потенциал за повишаване на устойчивостта, конкурентоспособността и привлекателността на учебното заведение, с акцент върху генериране на ключови знания, умения и компетенции на своите студенти.