Визия

Медицински колеж е Висше учебно заведение, ориентирано към осигуряване на висококачествено обучение на студенти от професионално направление „здравни грижи“, способно да се обновява, адаптирайки се към промените в света на науката и технологиите.

При осъществяване на Стратегията за развитие на Медицински колеж се съобразяват:

  • Законът за висшето образование.
  • Продължаващата реформа на здравната система в страната и  необходимостта от нов тип медицински професионалисти.
  • Перспективите пред специалностите.
  • Бързото развитие на медицинската наука и технологиите.
  • Нарастващите изисквания и очаквания на обществото за качество на представяните услуги.
  • Повишаването на квалификацията и образователното ниво на работещите професионалисти с колежанско образование.