Колежански съвет

Списъчен състав на членовете на Съвета на колежа :

1. проф. Захарина Ангелова Савова, дм

2. проф. д-р Тихомира Златанова Златанова

3. проф. д-р Димитър Богданов Масларов

4. проф. Фанка Тошева Рибарова

5. доц. д-р Димо Стоянов Кръстев

6. доц. д-р Йордан Николов Пашов

7. доц. д-р Бранимира Симеонова Пенева

8. доц. д-р Валентин Ненов Пръвчев

9. доц. д-р Валери Стефанов Чакърски

10. доц. Мая Любомирова Визева

11. гл. ас. д-р Димитър Тодоров Йовчев

12. гл.ас. Дарина Благовест Димитрова

13. асист. д-р Спартак Спасов Янакиев

14. асист. д-р Райчо Божидаров Добриков

15. Галя Неделчева Камбурова

16 .Петранка Иванова Гагова

17. Атанас Стоилов Стоименов

18. Дяна Иванова Георгиева

19 .Мариана Димитрова Алберт      

20. Пепа Георгиева Вачкова

21. Пепа Вълчева Николчова

23. Бинназ Музаферова Асанова

24. Силвия Харалампиева Трайкова

25. Мария Иванова Константинова

26. Даниела Методиева Ангелова

27. Теодора Емилова Методиева

28. Миглена Конова Димитрова

29. Поля Александрова Петрова – Рехабилитатор 

30. Тереза Мирославова Маринова – Зъботехник 

31. Снежина Силвиева Георгиева – Зъботехник

32. Ива Любомирова Христова – „Мед.козметика” 

33. Цветан Иванов Михайлов – „Рент.лаборант”