ЦВЕТЕЛИНА ГРИГОРОВА Е СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА НА МК „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА“

Цветелина Бориславова Григорова, студент в трети курс в специалност „Рентгенов лаборант“ с ръководител гл. асистент Петранка Гагова бе определена за Студент на годината на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“. Церемонията по награждаването се проведе на 17 декември 2018 г. в клуб Перото. Събитието уважиха ректора на Медицински университет – София проф. Виктор Златков, зам.-ректорите проф. Радомир Угринов, проф. Валентина Петкова и проф. Тихомира Златанова, деканът на Факултета по обществено здраве проф. Цекомир Воденичаров, зам.-деканът проф. Магдалена Александрова и директорът на отдел Международна интеграция на МУ – София проф. Радослав Гърчев.

Критериите, по които бяха определени номинациите, включваха успех от предходните два семестъра, научни публикации, участия в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари и лекционни потоци, езикови умения, работа и заемани длъжности, стажове и практики, членство в различни организации, участия в образователни семинари, повишаващи нивото на компетенциите, както и участие в спортни мероприятия.

Първите, които поздравиха развълнуваната Цветелина, бяха нейните преподаватели гл. асистент Петранка Гагова и г-жа Невенка Бонинска от специалност „Рентгенов лаборант“. Тя бе поздравена и от свои колеги, дошли на церемонията да подкрепят кандидатите от колежа. Цветелина заслужено получи своето отличие – плакет, грамота и парична награда в размер на 100 лева, тъй като е активна, отговорна и отдадена на обучението си и на живота на колежа. Успехът й през последните два семестъра е 5.23. Тя е отговорник на курса и като такъв се грижи да уведомява своевременно състудентите си за предстоящи мероприятия, както и да поддържа постоянна и системна връзка с преподавателите и колегите си. При редовните си участия в научни форуми изготвя финансов план, представя документите в Студентски съвет и поддържа връзка с председателя му. Присъства на всички спортни олимпиади.

Само през последната календарна година Цветелина участва в организацията и провеждането на три събития: благотворителна среща с жени, болни от рак на гърдата, проведена на 19.10.2018 г.; благотворителен семинар „Здрава и красива – знам и мога“, състоял се на 08.03.2018 г.; „Ден на рентгеновите лъчи“, проведен на 08.11.2017 г.

В този период тя се включва и в седем различни курса, научни сесии, конференции и конгреси, които са както следва:

  • - Курс „Медицинско осигуряване при радиационни, ядрени аварии и тероризъм. Аварийна готовност“ (05-09.02.2018 г.);
  • - Студентска научна сесия на МК „Й. Филаретова“ с научно съобщение на тема „Сравнителен анализ на съвременните образни методи за изследване на млечна жлеза“ (19.03.2018 г.);
  • - Студентска научна сесия, организирана от МК „Й. Филаретова“ съвместно с Катедра „Здравни грижи“ към Факултет по обществено здраве към МУ – София с представяне на постер на тема „Видове контрастни материи в образната диагностика“ (14.12.2017 г.)
  • - Шеста научна сесия „75 години Медицински колеж – Варна“ с проучване и доклад на тема „Студентска оценка на обучението и методите на преподаване в специалност „Рентгенов лаборант“ ( 17-18.11.2017 г.)
  • - Първа конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърда (02-03.11.2018 г.)
  • - Шестнадесета юбилейна национална научна сесия за студенти и преподаватели в Медицински колеж към МУ – Плевен с проучване и доклад на тема „Храним ли се здравословно – мнение на студенти рентгенови лаборанти от МК „Й. Филаретова“ – София“ (29-30.10.2018 г.)
  • - Втори национален конгрес на лаборантите в образната диагностика и терапия с научно съобщение на тема „Образни методи за изследване на остеопороза“ (26-28.10.2018 г.)

Цветелина е и съавтор на две научни публикации за последната календарна година:

  • - В изданието на Шестнадесетата юбилейна национална научна сесия за студенти и преподаватели, 29-30.10.2018 г., Плевен, стр. 44: „Храним ли се здравословно – мнение на студенти рентгенови лаборанти от МК „Й. Филаретова“ – София“; Ц. Григорова, Н. Бонинска, Л. Йорданова, МК „Й. Филаретова“, МУ – София, специалност „Рентгенов лаборант“;
  • - Във „Варненски медицински форум“, т. 6, 2017 г., Прил. 2 – доклади от Шестата научна сесия „75 г. Медицински колеж – Варна“, 17-18.11.2018 г., Варна, стр. 88: „Студентска оценка на обучението и методите на преподаване в специалността „Рентгенов лаборант“ от МК „Й. Филаретова“ – София; С. Димитрова, Н. Бонинска, Цв. Григорова, МК „Й. Филаретова“, МУ – София, специалност „Рентгенов лаборант“.