Добре дошли в сайта на Медицински колеж към МУ - София!

 
Медицински колеж „Йорданка Филаретова“
извършва подготовка на кадри с висше образование
с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“
от професионално направление „Здравни грижи“
със срок на обучение три години.

 

ОБМЯНА НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В ДЕНЯ НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО

В деня на доброволчеството – 5 декември 2018 г. – гл. сестра Магдалена Нинова от УМБАЛ „Александровска“ и нейни колеги гостуваха на студенти втори курс от специалност „Медицинска козметика“ в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“. Те безвъзмездно изнесоха лекция на тема „Хигиена и дезинфекция на ръце – ефективност на съвременните дезинфектанти за ръце, прилагани в професионалната практика на професионалистите по здравни грижи. Семинарът продължи с интересна практическа част – апаратно изследване за ефективността на дезинфектантите за ръце.

От своя страна студентите от специалността „Медицинска козметика“ с ръководител г-жа Бинназ Асанова демонстрираха на своите гости козметични процедури, които могат да бъдат ползвани като средство за превенция на психичното здраве и за грижа за кожата при работещи в условията на болнична среда.

 


УЧАСТИЕ В XV-ТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА БЪЛГАРСКИТЕ ХРАНИ

Доцент Силвия Цанова-Савова, преподавател по химия в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, представи доклад „Полифенолни съединения – антиоксидантен потенциал на храните“ на Петнадесетата национална научно-практическа конференция с международно участие на тема: „Български храни – гаранция за здраве и дълголетие“. Тя се проведе в Деня на хранително-вкусовата промишленост в България на 20 ноември 2018 г. в зала „Европа“ на Парк-хотел „Москва в София. Студенти от първи и от трети курс от специалността „Инспектор обществено здраве“ присъстваха като регистринани участници във форума.

Организатор на събитието бе Съюзът по хранителна промишленост. На откриването заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов подчерта, че безопасността и качеството на храните са сред основните приоритети на Министерството на земеделието, храните и горите, насочило своите усилия и действия за стабилно развитие на хранително-вкусовата промишленост. Те включват създаването на ново законодателство и усъвършенстване на съществуващото, подобряване на механизмите на oфициалния контрол, подкрепа на родния производител на храни и създаване на по-добри възможности за достъп на българските храни на пазара.

 


СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ“ ПРИВЛЕЧЕ ИНТЕРЕСА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ БИОМЕДИЦИНСКИ КОНГРЕС – СОФИЯ 2018

На 16, 17 и 18 ноември 2018 г. в София Тех Парк бе проведен третия Международен биомедицински конгрес – София 2018, организиран от студенти по медицина и дентална медицина на Медицински университет – София с цел да създаде среда за развитие и контакти на младите професионалисти в сферата на здравеопазването. Специалност „Медицински лаборант“ на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ бе поканена да организира и проведе уъркшопа за лабораторни изследвания, като в нея бяха представени дисциплините „Клинична лаборатория“, „Микробиология“ и „Хистология“.

Модератори на практическия уъркшоп на специалност „Медицински лаборант“ в двата дни на неговото провеждане – 17 и 18 ноември 2018 г., бяха второкурсниците Елинка Миланова и Петьо Младенов, третокурсниците Мартина Момчилова и Цветелина Цакова, както и преподавателите от специалността – г-жа Галя Камбурова, проф. д-р Емма Кьолеян, Екатерина Иванова и гл. ас. Дарина Димитрова. Интересът към този уъркшоп беше много голям – той привлече десетки ученици от София, Видин, Варна, Бургас и Пловдив. На всеки участник беше предоставена възможност практически да се запознае с клинично-лабораторните, микробиологичните и хистологичните изследвания.

На 17 ноември по Българската национална телевизия в новините от 12:00 ч. бе излъчен директен репортаж от този уъркшоп. „Щастливи сме, че успяхме да предадем на всички участници нашата любов към специалност „Медицински лаборант“ – специалност, която със своите лабораторни анализи участва в диагнозата, лечението, прогнозата на всяко заболяване,“ сподели г-жа Камбурова пред телевизионната камера.

Повече за конгреса: http://www.mu-sofia.bg/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86/

 


18 НОЕМВРИ 2018 Г. – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА АНТИБИОТИЦИТЕ

Антибиотиците са вещества, които в ниски концентрации убиват или задържат развитието на бактериите (антибактериални) и медицинските гъбички (антимикотични), но не и на вирусите. На вирусите въздействат специфични противовирусни средства.

От 1928 г., когато от Александър Флеминг е открит първият антибиотик – пеницилина, досега са въведени множество антибиотици, отнасящи се към различни групи според химичната им формула, начина, по който въздействат на микроорганизмите, и спектъра им на активност към конкретните видове микроби. Антибиотиците се прилагат за лечението на тежки и средно-тежки инфекции: пневмония, пиелонефрит, перитонит, сепсис, менингит, гонорея, остеомиелит и други. Те са безценни за излекуването от инфекции и спасяват човешки животи. Прилагането им качествено промени прогнозата на заболелите от инфекции. Например, днес смъртността от тежка инфекция като бактериален менингит е 10%, т.е. 90% от заболелите се излекуват за разлика от реципрочното съотношение в миналото.

Прочетете повече

 


УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА СЕСИЯ В ПЛЕВЕН

На 29 и 30 октомври 2018 г. в Плевен се проведе Шестнадесетата юбилейна национална научна сесия за студенти и преподаватели в Медицински колеж към Медицински университет – Плевен, в която се срещнаха представители на медицинските университетски структури от София, Плевен и Пловдив. Официалното откриване бе от 14:00 ч. на 29 октомври, понеделник, в зала „АМБРОАЗ ПАРЕ“ на Телекомуникационния ендоскопски център (ТЕЛЕЦ) при МУ – Плевен.

Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – София бе представен изключително успешно от: преподавателите в специалност „Медицински лаборант“ проф. д-р Емма Кьолеян, дм, Екатерина Иванова и гл. ас. Дарина Димитрова-Стефанова и техните възпитаници Виктория Иванова, Петя Петрова и София Петрова; преподавателите в специалност „Зъботехник“ Надежда Костова-Камбурова и Мила Москова; ръководителя специалност „Рентгенов лаборант“ гл. ас. Петранка Гагова и нейните студенти Цветелина Григорова, Любомира Йорданова, Ирина Генадиева и Цветелина Мирчева. 

Ето темите и авторските екипи на представените от страна на колежа на националната научна сесия доклади и постери по реда на тяхното представяне:

  • В. Иванова, Е. Кьолеян, Д. Димитрова-Стефанова, Е. Иванова, М. Момчилова, Цв. Цакова – специалност „Медицински лаборант“; доклад на тема: „Прокалцитонин – алгоритми в антибиотичната политика“
  • Н. Костова-Камбурова, М. Москова, М. Ляпина, А. Стоименов – специалност „Зъботехник“; доклад на тема: „Контактна сенсибилизация към метакрилатни мономери сред студенти от специалност „Зъботехник“ – предварителни резултати“
  • М. Москова, Н. Костова-Камбурова – специалност „Зъботехник“; доклад на тема: „Изследване за наличие на микродонтия и хиподонтия при горен страничен резец“
  • Цв. Григорова, Н. Бонинска, Л. Йорданова – специалност „Рентгенов лаборант“; доклад на тема: „Храним ли се здравословно – мнение на студенти рентгенови лаборанти от МК „Й. Филаретова“ – София“
  • М. Димитрова, П. Гагова – специалност „Рентгенов лаборант“; доклад на тема: „Образни методи за диагностициране на хипер – и хиподонтии“
  • Цв. Мирчева, Н. Бонинска, Н. Ангелов, И. Генадиева – специалност „Рентгенов лаборант“; доклад на тема: „Проучване мнението на работодателите относно професионалната подготовка на новопостъпилите рентгенови лаборанти“
  • С. Петрова, Е. Кьолеян, П. Петрова, Е. Иванова, А. Димитрова-Карамфилова, Д. Димитрова-Стефанова – специалност „Медицински лаборант“; постер на тема: „С-реактивен протеин и прокалцитонин – съвременни маркери за бактериална инфекция“
  • В. Иванова, Р. Михайлов, Г. Камбурова, Бл. Пенчева – специалност „Медицински лаборант“; постер на тема: „Нови възможности за бърза оценка на сърдечно-съдовите биомаркери“

Особено впечатляващо бе представянето на доклада и на постера от студентката от специалност „Медицински лаборант“ Виктория Иванова – живо, емоционално и много задълбочено, което бе оценено по достойноство от всички присъстващи.

В рамките на научната сесия бе отбелязано тържествено и навършването на 70 години от създаването на Медицински колеж – Плевен. Сред официалните гости на тържеството в зала „Магнум“ във Втора клинична база бяха и заместник директорът на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ проф. Захарина Савова, дм, и ръководителят на Учебен отдел в колежа доц. Мая Визева. В поздравителния си адрес към колегите си от плевенския медицински колеж проф. Савова казва: „За тези години, започвайки като самостоятелно медицинско училище, колежът се е развил и доказал като авторитетно учебно заведение за подготовка на специалисти за нуждите на здравните грижи, фармацевтичната практика и сферата на социалните дейности. И това е, сигурна съм, благодарение на упорития и отдаден труд на преподавателите и служителите на колежа, както и на ентусиазма, доверието и любопитството на хиляди студенти, избрали да се образоват и да се посветят впоследствие като висококвалифицирани професионалисти в областта на здравните и социални грижи.“

 


КРЪВОДАРИТЕЛСКАТА АКЦИЯ ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО

В 13:00 ч. на 7 ноември 2018 г., сряда, приключи поредната кръводарителска акция, част от есенната студентска кръводарителска кампания, организирана от Национален център по трансфузионна хематология (НЦТХ) в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“. За малко повече от три часа 19 души – студенти и служители в учебното заведение, дариха по 450 мл кръв. Така те дадоха своята подкрепа и помощ за обезпечаване на лечението на пациенти в лечебните заведения на територията на София и Западна България с необходимите количества кръв и кръвни съставки.

За своя жест кръводарителите получиха подарък и подкрепителна закуска, но най-вече удовлетворението, че тяхната кръв ще помогне на някой, който се бори за живота си. Ръководствата на колежа и на НЦТХ изразяват своята благодарност към дарилите кръв и се надяват, че ангажираността на студенти и преподаватели от учебното заведение към хуманни каузи ще продължи и в бъдеще.

 


КРЪВОДАРИТЕЛСКА АКЦИЯ НА 7 НОЕМВРИ В МК „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА“

На 7 ноември 2018 г. между 9:30 и 13:00 ч. в 113 зала на МК „Йорданка Филаретова“ ще се проведе поредната кръводарителска акция, част от есенната студентска кръводарителска кампания, организирана от Национален център по трансфузионна хематология. С включването си в кръводаряването студенти и преподаватели от колежа ще дадат своята подкрепа и помощ за обезпечаване на лечението на пациенти в лечебните заведения на територията на София и Западна България с необходимите количества кръв и кръвни съставки.

Всеки, който желае, може да се включи. Необходимо е да предвиди около 30 минути, да е отпочинал и нахранен, както и да си носи личната карта. Процедурата включва попълване на въпросник за здравословното състояние, преглед от лекар и експресно изследване на хемаглобина и кръвната група. Ако лекарят прецени, че състоянието на желаещия позволява, то той ще дари 450 мл кръв за около 5-7 минути, като по този начин ще спомогне за спасяването на човешки живот.

Кръводаряването, освен хуманен акт, е и полезно, тъй като стимулира процеса на обновяване на кръвните клетки и увеличава защитните сили на организма. Количеството дадена кръв се възстановява за по-малко от 24 часа, а качествено – 3-4 седмици. След кръводаряването всеки получава бележка за два дни отпуск, подкрепителна закуска, подарък и, при изрично изразено желание, резултатите от направените изследвания за СПИН, хепатит В и С, сифилис и кръвна група.

В предишни кръводарителски акции студенти и преподаватели от МК „Йорданка Филаретова“ са участвали изключително активно, за което имат искрената благодарност както на ръководството на колежа, така и на ръководството на Национален център по трансфузионна хематология. Очакванията са и този път да има много откликнали на поканата да се включат.

 


СВЕТОВЕН ШАМПИОН ПО КАНАДСКА БОРБА Е СТУДЕНТ В МК „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА“

Павел Кръстев – 3 курс, специалност „Масажист с увредено зрение“, стана два пъти световен шампион в категорията на хора със зрителни увреждания 100+ кг – лява ръка и дясна ръка, на Световното първенство по канадска борба, което се проведе от 12 до 21 октомври 2018 г. в Анталия, Турция.

Това е третото световно първенство, на което Павел участва, и всеки път печели медали. През 2016 г. на Световното първенство в Благоевград на лява ръка се класира на второ място, а на дясна ръка – на първо. На следващата година на Световното първенство в Будапеща, Унгария, участва само на дясна ръка поради контузия на лявата, като става пръв в своята категория.

Павел е от гр. Видин на 31 г. Категоризиран е първа група от ТЕЛК, като увреждането му е липса на централно зрение. Но това не го притеснява – усмихнат е, енергичен, отдаден на любимите си занимания, сред които е и канадската борба. Открива страстта си към този спорт съвсем случайно, но казва, че веднага се е запалил и тренира при всяка възможност. Сега се състезава за клуба на своя приятел Детелин Йончев – ЦСКА Arm Wrestling, като тренировките се провеждат на Националния стадион.

 


В ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА БОРБАТА С РАКА НА ГЪРДАТА

Зала 10 в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ се изпълни със студенти, преподаватели и служители на 19 октомври 2018 г., определен за международен ден на борбата с рака на млечната жлеза – второто най-често срещано злокачествено новообразувание в света и първо по честота сред жените. Всички те бяха водени както от желанието си да изразят съпричастността си към всички, които водят битка с коварната болест, така и да научат за различните методи за диагностика.

Цветелина Мирчева, студент втори курс в специалност „Рентгенов лаборант“, в презентацията „Методи за диагностика на социално значимото заболяване рак на млечната жлеза“ направи кратък исторически преглед на диагностиката и лечението на заболяването, след което се спря на същността му, рисковите фактори и симптомите. Основен акцент в представения материал бяха различните методи за диагностика – от самопрегледа, през ехографиите, мамографията, мамографската томография, МРТ-мамографията, ултразвуковата еластография, мултимодалните образни методи PET/CT и SPECT/CT до специалните софтуерни програми (CAD). В подробности бяха представени трите начина за извършване на самопрегледа, включително и с изображения, както и бе посочен най-подходящият период за извършването му.

Доц. д-р Валери Чакърски, преподавател в специалност „Рентгенов лаборант“, отговори на въпроси на присъстващите във връзка с рака на гърдата. В края на срещата бяха пуснати розови балони да полетят в небето за всички онези, загубили своята битка с болестта.

Събитието, организирано от Медицински колеж „Йорданка Филаретова, бе по инициатива на ръководителя на специалност „Рентгенов лаборант“ гл. асистент Петранка Гагова. Тя призова присъстващите да помислят дали искат да се превърнат в част от тревожната статистика – в България всяка година около 3400 жени се диагностицират с рак на млечната жлеза, или да се погрижат за себе си, като редовно се самоизследват и поне веднъж годишно посещават мамолог. Не случайно всички международни и местни инициативи в подкрепа на борбата с рака на гърдата се обединяват от надслова, че едно докосване може да спаси живот. Защото ранната диагностика подпомага лечението и намалява риска от летален изход от болестта.

 


ЕДНО ДОКОСВАНЕ МОЖЕ ДА СПАСИ ЖИВОТ

По повод на 19 октомври – международен ден на борбата с рака на гърдата – Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ организира събитие на 19 октомври 2018 г., петък, от 12:10 ч. в зала 10. Възможността студенти, преподаватели и служители в учебното заведение да се съберат заедно, за да изразят съпричастността си към всички, които водят битка с второто най-често срещано злокачествено новообразувание в света и първо по честота сред жените, е по инициатива на ръководителя на специалност „Рентгенов лаборант“ г-жа Петранка Гагова.

По време на събитието Цветелина Мирчева, студент втори курс в специалност „Рентгенов лаборант“, ще представи презентацията „Методи за диагностика на социално значимото заболяване рак на млечната жлеза“. На въпроси по темата от страна на присъстващите ще отговаря доц. д-р Валери Чакърски.

Освен изразяване на съпричастност цел на събитието да провокира всеки един да помисли дали искада се превърне в част от тревожната статистика или може да се погрижи за себе си – едно докосване може да направи разликата между своевременната реакция и възможността за успешно лечение и задълбочаването на проблема и неблагоприятните прогнози за изход от болестта.

 


ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В МК „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА“

На 10.09.2018 г. в двора на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ се проведе официалната церемония по откриване на учебната година заедно с празничен водосвет, отслужен от отец Николай от Храм „Покров Богородичен“.

Денят бе особено вълнуващ за 296 първокурсника, разпределени в осем специалности – „Рентгенов лаборант“, „Медицинска козметика“, „Инспектор по обществено здраве“, „Помощник-фармацевт“, „Рехабилитатор“, „Масажист с увредено зрение“, „Зъботехник“ и „Медицински лаборант“, които за първи път прекрачиха прага на колежа. В приветственото си слово заместник директорът на учебното заведение проф. Захарина Савова се обърна към тях с думите: „Изпитвам истинско удовлетворение като виждам вълнението ви, изпълнените с оптимизъм погледи, ентусиазма ви. Предстоят ви три години, в които ден по ден ще се изграждате като професионалисти. Вярвам също така, че ще се развивате и като хора, защото професиите, които сте си избрали, освен знания и умения, изискват много отговорност и човещина.“ А от името на първокурсниците вълнуващи думи каза Елица Кузманова, специалност „Помощник фармацевт“, приета с най-висок бал в тазгодишната кандидат-студентска кампания, която обобщи какви са очакванията, опасенията и надеждите им.

А за над 260 студента през 2018 г. тригодишното обучение в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ приключва и предстои да получат своите дипломи за професионални бакалаври в съответните специалности. По време на церемонията Христофор Деевски, специалност „Зъботехник“ и председател на Студентския съвет, от името на завършващите сподели какво е да си студент в колежа, с какви мисли, чувства и надежди се разделят със своето учебно заведение, по-младите си колеги и преподавателите си, както и отправи пожелания на идващите след тях, особено на първокурсниците, да бъдат упорити, последователни в преследването на целите си и отдадени на каузата да се изградят като успешни здравни специалисти. Думите му бяха последвани от специален поздрав, подготвен от завършващите – негови колеги, облечени в празнични народни носии, които припомниха българските традиции и дух с игрива ръченица.

Церемонията бе уважена от заместник декана на Факултета по обществено здраве (ФОЗ) проф. д-р Красимир Визев, Еразъм координатора и ръководителя на катедра „Оценка на здравните технологии“ във ФОЗ проф. Антония Янакиева, началника на отдел „Студентско образование“ във ФОЗ доц. Александрина Воденичарова, изпълнителния директор на Първа МБАЛ София ЕАД доц. д-р Цветомир Димитров и представителя на Студентски съвет на Медицински университет – София Видин Кирков.

През тази учебна година в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ се обучават редовно 837 студента, от които 131 в специалност „Медицински лаборант“, 121 в специалност „Рентгенов лаборант“, 162 в специалност „Зъботехник“, 153 в специалност „Помощник-фармацевт“, 121 в специалност „Рехабилитатор“, 11 в специалност „Масажист с увредено зрение“, 69 в специалност „Инспектор по обществено здраве“ и 69 в специалност „Медицинска козметика“. Освен лекциите и упражненията, които всички те имат в самия колеж, практики и стажове провеждат в престижни болници, лаборатории, рехабилитационни центрове, аптеки, козметични центрове и други бази според специалността и годината си на обучение. Подготвят ги доказали се професионалисти и отлични преподаватели от системата на Медицински университет – София.

 


 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Какво ни трябва?

Нашата „Политика за защита на личните данни“ урежда използването и съхранението на вашите данни. Можете да видите нашата „Политика за защита на личните данни“ на следния линк: www.mu-sofia.bg

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ е администратор на лични данни, които вие (субектът на данните) ни предоставяте. Ние събираме от вас следния вид лични данни: ЕГН, три имена, копие на лична карта, постоянно местожителство, телефон, Е-mail, месторождение, гражданство, семейно положение, снимка, подпис, автобиография, копия на дипломи, информация за здравословен статус, доход, данни на членове на семейството.

прочети повече


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

 

За специалностите в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет - София:

Устен изпит с писмена част „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се“:

По график: 17, 18, 19 и 20 юли 2018 г.;

МОДЕЛИРАНЕ: 21 юли 2018 г. 

Идентификация: 22 юли 2018 г.

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ

 

Кандидатстващите за придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ по специалностите в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет - София полагат устен изпит с писмена част върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се“, състояща се от три компонента (елемента):

 

    - обща култура за системата на здравеопазване;

    - желание и умение за работа с хора;

    - психосоциална компетентност.    

 

За специалността „Масажист“ (лица с увредено зрение) - устен изпит/събеседване на същата тема.

За специалност „Зъботехник“ полагат и изпит по моделиране. Изпитът се провежда само в Медицински колеж - София. По време на изпита по моделиране не се разрешава кандидат-студентите да ползват схеми за зъби, пергели, транспортири, линии и други помощни средства, освен моделажен нож. След приключване на изпита кандидат-студентът предава на Техническата комисия конкурсния модел на зъб и малкото пликче с личните си данни, което запечатва пред комисията. След окончателното приключване на изпита по моделиране кандидат-студентите заедно с квесторите по зали напускат изпитната зала и изчакват запечатването й. Разпечатването на залата се извършва от Председателя и членовете на Техническата комисия, които нанасят фиктивните номера.

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Кандидатстващите за специалностите в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет - София подават документи на адрес: ул. „Йорданка Филаретова“ №З, ет. 1:

- от 9 юли до 16 юли 2018 г. от 9:00 до 16:00 ч., включително и в събота.

В неделя комисията по приема не работи!

Не се приемат документи по пощата, както и такива, които не са попълнени точно.  

Внесени такси за кандидат-студентски изпити не се връщат! 

 

 

 

 

18 НОЕМВРИ 2018 Г. – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА АНТИБИОТИЦИТЕ

Антибиотиците са вещества, които в ниски концентрации убиват или задържат развитието на бактериите (антибактериални) и медицинските гъбички (антимикотични), но не и на вирусите. На вирусите въздействат специфични противовирусни средства.

Мис и Мистър Медицински колеж 2018 г.