Добре дошли в сайта на Медицински колеж към МУ - София!

Медицински колеж „Йорданка Филаретова“
извършва подготовка на кадри с висше образование
с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“
от професионално направление „Здравни грижи“
със срок на обучение три години.

 

РЕЗУЛТАТИ И ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.


ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.


РЕЗЕРВИ СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ И СПИСЪЦИ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. ЩЕ БЪДАТ ИЗНЕСЕНИ НА 23 ЮЛИ (23.07.2018 г.) след 16:00 ч. в МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ И НА САЙТА НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ.

ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ, ПРИЕТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА на 24, 25 и 26 юли от 9:00 до 16:00 ч., както и на 27 юли от 8:30 до 13:00 ч.

РЕЗУЛТАТИ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗНЕСЕНИ НА 27 юли (27.07.2018 г.) след 17:00 ч.

ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ, ПРИЕТИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА на 28, 30 и 31 юли от 9:00 до 16:00 ч., както и на 1 август до 12:00 ч.  В НЕДЕЛЯ (29.07.2018 г.) ТЕХНИЧЕСКАТА КОМИСИЯ НЕ РАБОТИ!

 

ЗАПИСВАНЕТО НА СТУДЕНТИ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В СПРАВОЧНИКА на стр. 34, и БЕЛЕЖКА ЗА ПЛАТЕНА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА В РАЗМЕР НА 350 лв.

КОМПЛЕКТЪТ ОТ ДОКУМЕНТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО СТУДЕНТСКА КНИЖКА) СЕ ЗАКУПУВА В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ.

ТАКСАТА СЕ ВНАСЯ ПО БАНКОВА СМЕТКА:

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ, МУ – СОФИЯ, УЛ. „Й. ФИЛАРЕТОВА“ №3

IBAN:BG45ВРВІ79403163983301; BIC: ВРВІВGSF ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ СОФИЯ

ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА СТУДЕНТИТЕ, ПРИЕТИ В СПЕЦИАЛНОСТ„РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ“, Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ПРЕДСТАВЯТ МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ОТ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА (НЦРРЗ).

НЦРРЗ СЕ НАМИРА НА УЛ. „ГЕОРГИ СОФИЙСКИ“ №3, СГРАДА 7 (уличката между Александровска болница и Стоматологичен факултет в двора на ВМА) с работно време 8:00-14:00 ч. (изследване на кръв: от 8:00 до 9:30 ч.)

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Какво ни трябва?

Нашата „Политика за защита на личните данни“ урежда използването и съхранението на вашите данни. Можете да видите нашата „Политика за защита на личните данни“ на следния линк: www.mu-sofia.bg

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ е администратор на лични данни, които вие (субектът на данните) ни предоставяте. Ние събираме от вас следния вид лични данни: ЕГН, три имена, копие на лична карта, постоянно местожителство, телефон, Е-mail, месторождение, гражданство, семейно положение, снимка, подпис, автобиография, копия на дипломи, информация за здравословен статус, доход, данни на членове на семейството.

прочети повече


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

 

За специалностите в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет - София:

Устен изпит с писмена част „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се“:

По график: 17, 18, 19 и 20 юли 2018 г.;

МОДЕЛИРАНЕ: 21 юли 2018 г. 

Идентификация: 22 юли 2018 г.

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ

 

Кандидатстващите за придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ по специалностите в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет - София полагат устен изпит с писмена част върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се“, състояща се от три компонента (елемента):

 

    - обща култура за системата на здравеопазване;

    - желание и умение за работа с хора;

    - психосоциална компетентност.    

 

За специалността „Масажист“ (лица с увредено зрение) - устен изпит/събеседване на същата тема.

За специалност „Зъботехник“ полагат и изпит по моделиране. Изпитът се провежда само в Медицински колеж - София. По време на изпита по моделиране не се разрешава кандидат-студентите да ползват схеми за зъби, пергели, транспортири, линии и други помощни средства, освен моделажен нож. След приключване на изпита кандидат-студентът предава на Техническата комисия конкурсния модел на зъб и малкото пликче с личните си данни, което запечатва пред комисията. След окончателното приключване на изпита по моделиране кандидат-студентите заедно с квесторите по зали напускат изпитната зала и изчакват запечатването й. Разпечатването на залата се извършва от Председателя и членовете на Техническата комисия, които нанасят фиктивните номера.

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Кандидатстващите за специалностите в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет - София подават документи на адрес: ул. „Йорданка Филаретова“ №З, ет. 1:

- от 9 юли до 16 юли 2018 г. от 9:00 до 16:00 ч., включително и в събота.

В неделя комисията по приема не работи!

Не се приемат документи по пощата, както и такива, които не са попълнени точно.  

Внесени такси за кандидат-студентски изпити не се връщат! 

 

 

 

 

Мис и Мистър Медицински колеж 2018 г.